درباره ما

شهر سرویس

تعمیرگاه خودرو شهر سرویس از 20 سال پیش فعالیت تخصصی خود را آغاز کرد. داشتن تخصص در زمینه تعمیرات اتومبیل های آسیایی (کره و ژاپن) و اروپایی حرف اول را میزند بنابراین متخصصان و تعمیرکاران ارشد مجموعه شهرسرویس در خارج از کشور دوره دیده اند.

شهر سرویس برای هر قسمت خودرو متخصص مخصوص خود را دارد و تمامی تعمیرات چه کلی و چه جزئی و سرویس اتومبیل را انجام می دهد.

تامین قطعات نیز بخش مهمی از کار ماست. قطعات در ایران با توجه به تحریم ها مقداری برای عموم سخت شده ولی باید بگوییم برای مجموعه با سابقه شهر سرویس اینگونه نیست، ما قطعات فابریک برای تعمیرات را دارا هستیم.

تیم با تجربه شهر سرویس

علیرضا امامی مدیر عامل مجموعه شهر سرویس

علیرضا امامی

مدیر عامل

ابراهیم امامی مکانیک ارشد

ابراهیم امامی

مکانیک ارشد و مدیر داخلی

محمد یاسر میر عمادی متخصص برق و نرم افزار خودرو

محمد یاسر میر عمادی

متخصص نرم افزار و برق خودرو

مهندس سعید آقاجانی

سعید آقاجانی

مدیر ای تی