تویوتا

تعمیرگاه تویوتا کمری تخصصی

تعمیرگاه تویوتا کمری

تعمیرگاه تویوتا کمری تعمیرگاه تویوتا کمری تخصصی در غرب تهران مجموعه شهر سرویس می باشد که تمام و کامل پشت تعمیر خود می ایستد. تعمیر موتور تویوتا کمری و یا گیربکس این اتومبیل با ضمانت نامه کتبی انجام می شود و البته با قیمتی که در تهران کم نظیر است. […]

تعمیرگاه تویوتا کمری ادامۀ مطلب »

تعمیرگاه تویوتا لندکروز 2023 شهرسرویس

تعمیرگاه تویوتا لندکروز

تعمیرگاه تویوتا لندکروز تعمیرگاه تویوتا لندکروز که در ایران تعمیرات خود را ضمانت کتبی می کند، مجموعه شهر سرویس است. تخصص در تعمیر تویوتا لندکروز حرف اول را می زند و قطعا مجموعه ای که تخصص کافی برای تعمیرات این خودرو را نداشته باشد، توانایی دادن ضمانت را ندارد. شهر

تعمیرگاه تویوتا لندکروز ادامۀ مطلب »

تعمیرگاه تویوتا GT86 شهر سرویس

تعمیرگاه تویوتا GT86

تعمیرگاه تویوتا GT86 تعمیرگاه تویوتا GT86 که تعمیرات خود را ضمانت می کند، مجموعه شهرسرویس است. شهر سرویس تمامی قسمت های خودرو تویوتا جی تی 86 اعم از موتور، گیربکس، مشکلات برقی و نرم افزاری، بدنه و غیره به صورت تخصصی و با گارانتی تعمیر می کند. به قول معروف

تعمیرگاه تویوتا GT86 ادامۀ مطلب »